linka


MIKROS,a.s.

Palack騯 t䡠56
612 00 Brno
tel.: 549 523 611
mikros@mikros.cz


Pozvánka na řádnou valnou hromadu firmy MIKROS, a.s. se sídlem v Brně, Palackého třída 2850/56, IČ 25 58 53 21
tiskové zprávy  -  27.04.2017


Vážený akcionáři,

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a stanovami společnosti svolávám řádnou valnou hromadu akciové společnosti MIKROS, a.s.

 na den 14. 6. 2017

Valná hromada se uskuteční od 11,00 hodin v sídle společnosti MIKROS, a.s.,ulice Palackého třída 2850/, 612 00 Brno, přičemž rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je den 7. 6. 2017. Určení rozhodného dne znamená, že k účasti na valné hromadě je oprávněna osoba, která je oprávněna vykonávat k tomuto dni práva spojená s akcií, tedy osoba, která k tomuto dni byla zapsána v seznamu akcionářů společnosti.

Pořad řádné valné hromady firmy MIKROS, a.s.:

1. Prezentace akcionářů a zahájení valné hromady
2. Volba orgánů řádné valné hromady
3. Zpráva dozorčí rady o činnosti
4. Rozhodnutí o schválení výroční zprávy za rok 2016, jejíž součástí je řádná účetní uzávěrka za rok 2016
5. Rozhodnutí o jmenování auditora pro provedení auditu za rok 2017
6. Rozhodnutí o odvolání a jmenování členů představenstva
7. Rozhodnutí o odvolání a jmenování členů dozorčí rady
8. Rozhodnutí o prodeji obchodního podílu
9. Rozhodnutí o stanovení odměn dozorčí radě
10. Různé
11. Závěr

V rámci pořadu valné hromady budou předkládány následující návrhy usnesení:
ad 4) schvaluje se výroční zpráva za rok 2016, včetně účetní závěrky za rok 2016.

Účetní závěrka za rok 2016 je k nahlédnutí v sídle společnosti MIKROS, a.s., Palackého třída 2850/56, 612 00 Brno, a to každý pracovní den vždy v provozní době společnosti od 8,00 hod. do 14,00 hod.

ad 9) schvalují se odměny členů dozorčí rady společnosti

Návrh výše odměn včetně zdůvodnění je k nahlédnutí v sídle společnosti MIKROS, a.s., Palackého třída 2850/56, 612 00 Brno, a to každý pracovní den, vždy v provozní době společnosti od 8,00 hod. do 14,00 hod.

S pozdravem
Milan Olejníček
předseda představenstva MIKROS,a.s.

cheap photo paper cheap photo paper online inkjet paper for photos best inkjet paper for photos inkjet photo paper inkjet photo paper online inkjet paper cheap inkjet paper

     mapa stránek mikros.cz KOCMEN interactiv